تبلیغات نوتیفیکیشن

چرا از تبلیغات پوش نوتیفیکیشن استفاده شود؟

تبلیغات پوش نوتیفیکیشن به دلیل استفاده بیش از ۲۷ میلیون کاربر ایرانی از گوشی های هوشمند موبایل و فراگیر شدن این تکنولوژی در کشور، آمار استفاده از اپلیکیشن های موبایلی نیز رو به گسترش است به طوری که اکثر مردم

تبلیغات نوتیفیکیشن

تبلیغات نوتیفیکیشن برای چه افرادی مناسب است؟

تبلیغات نوتیفیکیشن افرادی که صاحب یک سایت هستند و می خواهند آمار بازدید و رنک سایت خود را بالا ببرند. افرادی که می خواهند آمار تعداد نصب های اپلیکیشن اندرویدی خود را بالا ببرند. افرادی که صاحب یک کانال تلگرام

تبلیغات نوتیفیکیشن

ارسال نوتیفیکیشن چگونه برای کاربران نمایش داده می شود؟

ارسال نوتیفیکیشن خرید نوتیفیکیشن اغلب کاربران هنگام استفاده از گوشی خود ، نوتیفیکیشن ها را به صورت یک بنر، یا هشدار پاپ آپ مشاهده می کنند. این هشدار صرف نظر از اینکه کاربر در حال انجام چه کاری است ارسال

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

50هزارتومان
50هزارتومان
 • ارسال 30 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

70هزارتومان
70هزارتومان
 • ارسال 50 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

135هزارتومان
135هزارتومان
 • ارسال 100 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

260هزارتومان
260هزارتومان
 • ارسال 200 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

650هزارتومان
650هزارتومان
 • ارسال 500 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

1.300هزارتومان
1.300هزارتومان
 • ارسال یک میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن متنی

2.300هزارتومان
2.300هزارتومان
 • ارسال دو میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

60هزارتومان
60هزارتومان
 • ارسال 30 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

80هزارتومان
80هزارتومان
 • ارسال 50 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

150هزارتومان
150هزارتومان
 • ارسال 100 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

270هزارتومان
270هزارتومان
 • ارسال 200 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

750هزارتومان
750هزارتومان
 • ارسال 500 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

1.400هزارتومان
1.400هزارتومان
 • ارسال یک میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن دیالوگی

2.400هزارتومان
2.400هزارتومان
 • ارسال دو میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

50هزارتومان
50هزارتومان
 • ارسال 30 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

70هزارتومان
70هزارتومان
 • ارسال 50 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

135هزارتومان
135هزارتومان
 • ارسال 100 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

260هزارتومان
260هزارتومان
 • ارسال 200 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

650هزارتومان
650هزارتومان
 • ارسال 500 هزار نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

1.300هزارتومان
1.300هزارتومان
 • ارسال یک میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

تبلیغات نوتیفیکیشن تصویری

2.300هزارتومان
2.300هزارتومان
 • ارسال دو میلیون نوتیفیکیشن
  پیشنهاد ویژه
 • مخصوص کانال
  مخصوص بازدید سایت
  مخصوص معرفی اپلیکیشن
  دارای لینک گزارش
  زمان انجام سفارش 1 تا 24 ساعت

توضیحات

تبلیغات خود را روز به روز هدفمندتر کنید تبلیغات ۱۰۰ درصد هدفمند چیزی جز انتقال اطلاعات نیست ارسال نوتیفیکیشن یه روش نوین و کم هزینه ترین روش فعلی برای تبلیغات با بالاترین بازده میباشد که ارسال بر روی گوشی های اندرویدی انجام میشود. نوتیفیکیشن به چه صورت ارسال میشود: ما چندین برنامه اندروید طراحی کرده و در انواع مارکت ها برنامه را بارگذاری کرده ، و کاربرانی که آن برنامه را نصب کردند ، ارسال را دریافت میکند . پس ارسال از سمت برنامه انجام میشود. گروه ما مفتخر است که میتوانیم روزانه پنج میلیون ارسال برا هر کاربر در روز داشته باشیم ، دقت کنید برا هر کاربر پنج میلیون. توجه : ارسال تبلیغات نوتیفیکیشن مختص افزایش ممبر کانال نیست و شما میتوانید برای تبلیغات سایت محصولات و کالا و هر چیز دیگری استفاده کنید.

مشاوره رایگان

نحوه ی نمایش نوتیفیکیشن

بر روی گوشی های اندروید نوتیفیکیش سفارش شده شما که ما ارسال میکنیم به صورت متنی دیالوگی و تصویری به صورت مقابل بر روی گوشی افراد نمایش داده میشود.

نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن تصویری