نوتیفیکیشن تصویری

 

نوتیفیکیشن چیست ؟ نوتیفیکیشن [notification] یک ابزار برای اطلاع رسانی است که میتوانید به صورت همیشگی برای کاربران خود ارسال کنید و با آنها در ارتباط باشید و این ابزار برتری خاصی نسبت به سایر روش های تبلیغاتی و ارتباطی است .

 

این نوع از نوتیفیکیشن مشابه متنی میباشد با این تفاویت که با یک تصویر نمایش داده میشود که در تصویر زیر میتونید مشاهده کنید

نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری

 

 

نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری