نوتیفیکیشن بنری تصویری

خرید نوتیفیکیشن بنری

 

نوتیفیکیشن چیست ؟ نوتیفیکیشن [notification] یک ابزار برای اطلاع رسانی است که میتوانید به صورت همیشگی برای کاربران خود ارسال کنید و با آنها در ارتباط باشید و این ابزار برتری خاصی نسبت به سایر روش های تبلیغاتی و ارتباطی است .

 

این نوع از نوتیفیکیشن مشابه متنی میباشد با این تفاویت که با یک تصویر بنری نمایش داده میشود که در تصویر زیر میتونید مشاهده کنید

 

*****نمونه سایز مناسب بنر*****

 

 

 

نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری

 

 

نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری
نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن تصویری