نوتیفیکیشن دیالوگی

خرید نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن چیست ؟ نوتیفیکیشن [notification] یک ابزار برای اطلاع رسانی است که میتوانید به صورت همیشگی برای کاربران خود ارسال کنید و با آنها در ارتباط باشید و این ابزار برتری خاصی نسبت به سایر روش های تبلیغاتی و ارتباطی است

 

این نوع از نوتیفیکیشن به صورت تمام صفحه در تلفن همراه کاربر باز میشود و مطمئنا از لحظا دیداری و کلیک کاربران خیلی کیفیت بالاتری دارد مانند تصویر زیر

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نوتیفیکیشن دیالوگی
نوتیفیکیشن دیالوگی

 

نمونه برخی از گزارش ارسال های نوتیفیکیشن دیالوگی:

نکته در نوتیفیکیشن دیالوگی آمار کلیک نشان داده نمیشود

 

لینگ گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن دیالوگی