نوتیفیکیشن متنی

خرید نوتیفیکیشن متنی

 

نوتیفیکیشن چیست ؟ نوتیفیکیشن [notificationn] یک ابزار برای اطلاع رسانی است که میتوانید به صورت همیشگی برای کاربران خود ارسال کنید و با آنها در ارتباط باشید و این ابزار برتری خاصی نسبت به سایر روش های تبلیغاتی و ارتباطی است

 

این نوع از نوتیفیکیشن در قسمت نوتیفیکیشن پنل گوشی های اندرویدی ارسال میشود که در تصویر زیر نمومنه آن را مشاهده میکنید

نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی

 

نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی
نوتیفیکیشن متنی

نمونه برخی از گزارش ارسال های نوتیفیکیشن متنی:

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی

 

لینک گزارش نوتیفیکیشن متنی